کارتن دایکاتی سه لایه با چاپ فلکسو

کارتن دایکاتی سه لایه با چاپ فلکسو

این دسته از کارتن‌ها برای مشاغلی که شکل هندسی کارتن در بسته بندی آنها  اهمیت دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، با ساختن قالب هر گونه شکل هندسی که مد نظر مشتری می باشد تولید می‌گردد .این دسته از کارتن‌ها تحمل وزن زیاد بالایی ندارند و بیشتر نقش اطلاع رسانی از محصول و تبلیغات را ایفا می‌کنند.

توضیحات

این دسته از کارتن‌ها برای مشاغلی که شکل هندسی کارتن در بسته بندی آنها  اهمیت دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، با ساختن قالب هر گونه شکل هندسی که مد نظر مشتری می باشد تولید می‌گردد .این دسته از کارتن‌ها تحمل وزن زیاد بالایی ندارند و بیشتر نقش اطلاع رسانی از محصول و تبلیغات را ایفا می‌کنند.

مشخصات فنی

قیمت

بسیار عالی

شکل

بسیار عالی

استحکام

خوب

چاپ

بسیار خوب

محصولات مشابه