کارتن دایکاتی پنج لایه با چاپ فلکسو

کارتن دایکاتی پنج لایه با چاپ فلکسو

این دسته از کارتن ها کاربرد خیلی محدودی دارند  علت آن را هم می توان به شکل ناپذیری کارتن به علت ضخامت بالا اشاره کرد می توان از محدود استفاده های این دسته ، از شیت های بین پالتی برای محصولات با وزن بالا نام برد

توضیحات

این دسته از کارتن ها کاربرد خیلی محدودی دارند  علت آن را هم می توان به شکل ناپذیری کارتن به علت ضخامت بالا اشاره کرد می توان از محدود استفاده های این دسته ، از شیت های بین پالتی برای محصولات با وزن بالا نام برد

مشخصات فنی

قیمت

عالی

استحکام

بسیار خوب

شکل

عالی

چاپ

بسیار خوب

محصولات مشابه