کارتن دایکاتی پنج لایه با چاپ لمینت

کارتن دایکاتی پنج لایه با چاپ لمینت

به علت قیمت بسیار بالا و هم چنین شکنندگی بسیار بالا و عدم  مشکل پذیری مناسب که باعث غیر کاربردی بودن کارتن می شود. این دسته از کارتنها کمترین سهم را از بازار دارند (چیزی نزدیک به صفر درصد) است.

توضیحات

به علت قیمت بسیار بالا و هم چنین شکنندگی بسیار بالا و عدم  مشکل پذیری مناسب که باعث غیر کاربردی بودن کارتن می شود. این دسته از کارتنها کمترین سهم را از بازار دارند (چیزی نزدیک به صفر درصد) است.

مشخصات فنی

قیمت

خوب

شکل

بسیار خوب

استحکام

بسیار عالی

چاپ

بسیار عالی

محصولات مشابه