کارتن مادر سه لایه با چاپ فلکسو

کارتن مادر سه لایه با چاپ فلکسو

بخش زیادی از کارتن های مصرفی در صنایع  مختلف از این دسته می باشند که قابلت تحمل وزن تا نهایتاً 8 کیلوگرم را دارند. برای تولید این دسته از کارتن ها اکثراً نیاز به قالب نمی باشد(مگر طبق درخواست مشتری) که از این حیث برای کاهش هزینه  ساخت قالب مورد توجه قرار می گیرد.

توضیحات

بخش زیادی از کارتن های مصرفی در صنایع  مختلف از این دسته می باشند که قابلت تحمل وزن تا نهایتاً 8 کیلوگرم را دارند. برای تولید این دسته از کارتن ها اکثراً نیاز به قالب نمی باشد(مگر طبق درخواست مشتری) که از این حیث برای کاهش هزینه  ساخت قالب مورد توجه قرار می گیرد. چاپ این دسته از کارتن ها به واسطه کلیشه انجام می گیرد. هم چنین در این نوع کارتن ها از فلوت CوB مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی

استحکام

بسیار خوب

چاپ

بسیار خوب

شکل

عالی

قیمت

بسیار عالی

محصولات مشابه