کارتن کفی (سینی)دایکاتی سه لایه با چاپ فلکسو

کارتن کفی (سینی)دایکاتی سه لایه با چاپ فلکسو

به نوعی زیر مجموعه ای از کارتن های دایکاتی با چاپ فلکسو هستند به علت مصرف بسیار زیاد مشاغل از این کارتنها در یک دسته بندی جداگانه قرار می گیرید. این دسته از کارتنها بیشتر نقش نگهدارنده ی محصولات کنار یکدیگر در یک پکیج بسته بندی را بر عهده دارند و هم چنین از نقش اطلاع رسانی و تبلیغاتی آنها نیز نمی توان گذشت.

توضیحات

به نوعی زیر مجموعه ای از کارتن های دایکاتی با چاپ فلکسو هستند به علت مصرف بسیار زیاد مشاغل از این کارتنها در یک دسته بندی جداگانه قرار می گیرید. این دسته از کارتنها بیشتر نقش نگهدارنده ی محصولات کنار یکدیگر در یک پکیج بسته بندی را بر عهده دارند و هم چنین از نقش اطلاع رسانی و تبلیغاتی آنها نیز نمی توان گذشت. مصرف این دسته از کارتنها در صنایع غذایی و کاشی سرامیک رواج زیادی دارد.

مشخصات فنی

استحکام

خوب

چاپ

بسیار خوب

شکل

بسیار عالی

قیمت

بسیار عالی

محصولات مشابه