کارتن کفی (سینی) دایکاتی سه لایه با چاپ لمینت

کارتن کفی (سینی) دایکاتی سه لایه با چاپ لمینت

به نسبت کارتن کفی با چاپ فلکسو استکهام بیشتری دارد و هم چنین به علت جذابیت در چاپ توجه زیادی را به خود اختصاص می دهد این دسته از کارتن ها اکثراً برای محصولات لوکسی که فقط نیاز به گذاشتن در کنار یکدیکر دارند استفاده می شود البته که از جنبه ی تبلیغاتی این دسته از کارتنها نیز نمی توان به سادگی گذشت.

توضیحات

به نسبت کارتن کفی با چاپ فلکسو استکهام بیشتری دارد و هم چنین به علت جذابیت در چاپ توجه زیادی را به خود اختصاص می دهد این دسته از کارتن ها اکثراً برای محصولات لوکسی که فقط نیاز به گذاشتن در کنار یکدیکر دارند استفاده می شود البته که از جنبه ی تبلیغاتی این دسته از کارتنها نیز نمی توان به سادگی گذشت.

مشخصات فنی

استحکام

عالی

چاپ

بسیار عالی

شکل

عالی

قیمت

بسیار خوب

محصولات مشابه