کارتن کفی (سینی) دایکاتی 5 لایه با چاپ فلکسو

کارتن کفی (سینی) دایکاتی 5 لایه با چاپ فلکسو

این نوع کارتن در مقایسه با کلیه کارتن ها کم مصرف تر می باشد این نوع کارتن نقش شکل دهی به چیدمان …. را بازی می کند. از این نوع سینی ها در صنایع بسته بندی میوه می توان استفاده کرد.

توضیحات

این نوع کارتن در مقایسه با کلیه کارتن ها کم مصرف تر می باشد این نوع کارتن نقش شکل دهی به چیدمان …. را بازی می کند. از این نوع سینی ها در صنایع بسته بندی میوه می توان استفاده کرد.

مشخصات فنی

استحکام

بسیار خوب

چاپ

بسیار خوب

شکل

عالی

قیمت

عالی

محصولات مشابه